De diversiteit van onze vrijwilligers zorgt voor veelzijdig talent en creativiteit. Zij verwerven kennis van het ontwikkelingsgericht spelmateriaal, de sociale kaart en omgang met de diversiteit van bezoekers. De vrijwilliger kan eigen levens-en beroepservaring en specifieke deskundigheid aanwenden.

Het speelgoed is uitgestald volgens ontwikkelingsdomeinen. In themahoeken ligt te verkennen materiaal en informatie over hulpverlenende, onderwijs- en andere instanties. Je vindt alles Over onze spelotheek. In de spelotheek kan je de infobrochure verkrijgen bij lidmaatschap. De spelotheek maakt deel uit van vzw GOK (Lop) en is samen met andere partners (Twist, Metamorfose, Popenrock) gehuisvest binnen de ruime accommodatie van De Pit. Het samenwerkingsverband met alle Diestse partners in welzijn en onderwijs i.f.v. de kernopdracht staat uitvoerig beschreven op de website onder rubriek: Missie en Netwerk: 'Netwerking'

 

foto2.jpg

Weetje: onze naam

De naam CLEYNE (kleine) KLAAS ontlenen we aan de Diestse NICOLAES (klaas) CLEYNAERTS. Zijn leven stond in het teken van verbinding tussen culturen en levensbeschouwingen, vandaag actueler dan ooit.

Onze sponsors:

 

 

Spelotheek Kleine Klaas

Veemarkt 13
3290 Diest

Openingstijden

Elke woensdag: 14u - 18u (niet op een vijfde woensdag en feestdagen)

Elke dinsdag en donderdag: 9u-17u voor activiteiten ism onderwijs & welzijn

Contactpersoon