PREVENTIE  INTEGRATIE  VERBINDING: initiatieven van spelotheek Kleine Klaas:

 • Drempelklasje: Kind-specifiek aanbod ter versterking van ontwikkelingsdomeinen ifv overgang 1e leerjaar. Partners: Alle Diestse basisscholen (jaarlijks sedert 2011)
 • filosoferen met kinderen: Vorming begeleiders en kleuterleidsters;  kleuters laten ervaren en omgaan met "eigenheid en diversiteit, vrijheid en verantwoordelijkheid "... Partners: Tine Vos, docente Khlim en Vormingsplus, Diestse scholen.(2012, 2013, 2014)
 • 'Gestrand in, of gekozen voor' ?  Herwaardering jongeren in beroepsonderwijs Focus op aanwezige talenten en vaardigheden in een interactief proces (van opnamevraag, productontwikkeling tot levering van het produkt) en als ondernemingsstimulans. Ontwerp: flyerhouders, speelgoedrekken, (gepland:toegankelijkheid spelotheek) Partners: Go beroepsonderwijs                                                                                                                                                                                  
 • LOS: Leerling-Onder-Steuning: Met uitsluiting bedreigde leerling werkt een aantal uren per week actief in ‘Kleine Klaas’, gekoppeld aan begeleiding. Doel: voorkomen van niet gekwallificeerd schoolverlaten. Partners: vzw GOK, BOS, CLB's, vzw Metamorphose, GO, Dienst Onderwijs, Bib, Vlaspit, .. Diest (herhaald '12-'13 '14 '15 '16)
 • TR...OEF:  Op vraag van basisscholen bieden studenten onder de vorm van alternatieve stage en vrijwilligerswerk hulp aan kinderen met reken- en taalmoeilijkheden, in actieve betrokkenheid van ouders, en begeleid van uit de coördinatie van de spelotheek. Partners: Alle basisscholen en KHL, HUB, SRW,(gestart juni '14, 15, uitbreiding schooljaar '15 '16)
 • School & Ouders: elke dinsdag van 9u tot 12u Anderstalige ouders praten over schoolgerelateerde thema's: gedrag, oudercontacten, rapporten, reglementen, factuur, schoolreis…) Doel: betrokkenheid school/ouder verhogen. (‘11 '12 '13') Partners: initiatief van LOP, verderzetting door Basiseducatie  '14, '15, '16)
 • Taalspelnamiddagen: Doel: Kennis van kinderen aanwenden ifv taalbevordering van ouders door samen taalspelletjes te spelen. Partners: Project ism Open School, studenten van KHL, HUB, HIRL, Oranjerie, basisscholen (14 november '12 tot juni ’13).
 • Vormingsaanbod: organisator Lop/vzw GOK: doel: Versterken in omgang met trauma. Docente: Charlotte Haarsma, klinisch psycholoog en systeemtherapeut. Partners: Dienst Onderwijs, zorgcoördinatoren en Lerarenopleiding KHL mei '13
 • Pleegzorg: Neutrale bezoekruimte: Ouders, pleegouders en kind ontmoeten elkaar in de spelotheek als neutrale bezoekruimte. Partners: Dienst voor pleegzorg
 • Pleegzorg: GOP: Preventieve Gezinsondersteunende pleegzorg : Informatie en toeleiding naar specifieke pleegzorgmodule van uit spelotheekcoördinatie (informeel en permanent).
 • Pleegzorg: Vormingsaanbod van Wit huis / Mapa-project: methodiek voor pleegzorgbegeleiders uit Brabant en Limburg ifv begeleiding van kinderen van ouders met drugproblematiek. (nanaar '14);  Partners: Pleegzorg Limburg, Pleegzorg Vlaams Brabant
 • Toekomstatelier Ontmoeting van kinderen van 1O-12j om gevoeligheden bespreekbaar te maken.  Delen van positieve ervaringen, kansen, en omgaan met obstakels van uitsluiting ifv integratie. Partners: Diestse basisscholen en KHLIM, vrijwilligers  ('15)
 • Bibbelpad: Vertel- en spelnamiddagen voor kinderen van 3e kl tot 2e leerjaar ifv toeleiding naar de bibliotheek. Partners: Basisscholen. Inpuls van anderstalige vrijwilligster, mama's , zorgcoördinator, studenten KHL  ('15 '16)
 • Levens-bes: spelontwikkeling ifv omgang met diverse levensbeschouwingen voor kinderen 10-12 en 12-14. Visuele en inhoudelijke verschillen in levensbeschouwing en cultuur onder de loep nemen in open communicatie, met respect voor eigenheid en diversiteit, als grootste kracht ifv goed samenleven.  Partners: Vrijwilligers, docente en studenten PxL en kunstonderwijs, e.a. ('15)  
 • Zinvolle vrijetijdsbesteding of re-integratie voor mensen uit ambulante of residentiële werking, met focus op eigen draagkracht en talent.  Partners: vzw Akcent en psychiatrisch centrum St Annendael, MPI Martine Van Camp.
 • Aanleg van spelmap buitenspelen. (‘13) Talentgerichte opdrachten: inhoudelijke, taal, decoratieve, administratieve aspect van de opdracht wordt uitgevoerd door mensen in residentieel psychiatrisch centrum St Annendael.  
 •  Een functionele inkleding van de spelotheek : prikborden van kurk gemaakt in fruitvorm (’11, ’12) door mensen met verblijf in * psychiatrisch centrum St Annendael
 •                                                                                                     
 • PREVENTIE  INTEGRATIE  VERBINDING: initiatieven van en ism lokale partners:
 • Begeleide groepsactiviteiten: Organisaties voor mensen met fysische of mentale beperking, en initiatieven rond taal en integratie, scholen, volwassenonderwijs maken gebruik van de accommodatie voor workshops, stage, projectwerking...
 • Talentenateliers:  8/jaar taal, fijne motoriek, constructie, muzisch...; initiatief van frenetschool De Pit
 • Opvoedingsondersteuning  Organisator: CKG De Schommel Averbode.  Doel: traject voor ouders met opvoedingsvragen, op dinsdag van 19u-22u. (september-november '12)
 • Romagroep: detectie van ervaringen en noden, gevolgd door domeinspecifiek informatieaanbod van lokale stadsdiensten- en hulpverleninginstanties; Doel: preventie en integratie. Partners: Initiatief van en begeleid door Lopvoorzitter Valeer Schodts ism met alle Lop-partners; Stad, Preventie, OCMW, PRIC, CAW … ( ’11 verdergezet in '13 in PRIC)
 • Informatief spel “Democratie” in het kader van de verkiezingen voor cliënten. initiatief van activiteitencentrum Akcent
 • Babbeltuin ecologisch tuinieren voor anderstaligen (ecologie en taal in één). Initiatief van vzw Metamorphose (dinsdagnamiddag voorjaar ’13, verdergezet binnen vzw Metamorphose en lokale partner 'Miemoes'
 • Themaprojecten: In het kader van algemene ontwikkeling & wereldoriëntatie: 1. spelen in het noorden, oosten, zuiden, westen op de aardbol.  2. Spelen vroeger en nu.  Partner: Integratiedienst en Vormingsplus; Café Combinne: praatgroep met autochtone en allochtone bevolking. (13)
 • Vlaams Brabants en Limburgs spelothekenoverleg in Diest op 6 maart ’13 (kennismaking, werking, netwerking, structurele inbedding, samenwerking spelotheken ifv toeleiding naar Vlaamse Overkoepelende Spelotheken vzw VOS)
 • Simulatiespel. CVO, groepsbezoek Doel: verkennen taalaanbod en educatief aanbod, praktijkoefening. Partners: CVO Oranjerie (vervolgd in '12-13-14)

           STAGE:

 • Nederlandse taalstage: fase 3-studenten CVO lopen 20u stage in de spelotheek. Doel: integratie; taalverwerving en simulatie tewerkstelling Partner: CVO Oranjerie ('11 '12)
 • In diverse projecten van de spelotheek: stagiaires van KHLerarenopleiding, SRW, Khlim, PXHasselt, HUB, Karel De Grote-Hogeschool
 • ACTIES TEN VOORDELE VAN KLEINE KLAAS:
 • Sint-actie:  jaarlijks inzamelinitiatief van Frenetschool De Pit ten gunste van de spelotheek, in 2014 ten gunste van de bezoekruimte voor pleegkinderen in Brabant en Limburg.
 • Inzamelactie bij ruilbeurs van  Gemeentelijke basisschool Pellenberg in 2013, initiatief van Marijke Scheys
 • Lessenmarathon DMS DIEST ten gunste van de spelotheek: initiatief van Christophe Frederickx 
 • Kerstactie: KSD  DIest, directeur christine Vaneylen en zoco's organiseerden december '15 een kerstmarkt met spectaculaire weggeefactie van alle kinderen ten voordeel van 'KLeine KLaas'.

 

 

  
foto3.jpg

Weetje: ons speelgoed

Onze spelotheek leent speelgoed uit voor IEDEREEN !

Onze sponsors:

 

Spelotheek Kleine Klaas

Veemarkt 13
3290 Diest

Openingstijden

Elke woensdag: 14u - 18u (niet op een vijfde woensdag en feestdagen)

Elke dinsdag en donderdag: 9u-17u voor activiteiten ism onderwijs & welzijn

Contactpersoon