Geschikt en gevarieerd speelgoed geeft je kind de mogelijkheid om te ontdekken, te oefenen, te experimenteren, en vervult spelenderwijs een belangrijke functie in zijn ontwikkeling.

 

Speelgoed is duur en kinderen spelen soms maar kort met bepaalde soorten speelgoed. Lenen is een goed alternatief. "Is dit iets voor hem"? "Is zij daar al aan toe"? Je kan het eerst uitproberen en dan oordelen of je het wil kopen.
Kinderen en spelen horen bij elkaar. Al spelend ontdekken kinderen de wereld, leren ze met elkaar omgaan en leren ze allerlei vaardigheden die ze in het dagelijks leven nodig hebben.
Spel en speelgoed geeft kinderen de kans om met verschillen te leren omgaan, andere culturen dan de eigen cultuur te leren kennen, andere persoonlijke mogelijkheden te ontdekken.
Kinderen leren spelend : samenwerken, rekenen, spreken, schrijven, winnen, verliezen, onderscheiden, logisch denken, klokkijken, concentreren, kaart lezen, respecteren, enz. enz.

Kinderen oefenen het 'horen', 'zien', 'voelen', 'proeven', 'ruiken', bewegen, .... Kinderen leren zich oriënteren in de ruimte, fantaseren, en leren zich emotioneel uiten.
Kinderen leren spelend omgaan met elkaar, en met de wereld waarin ze opgroeien.

De laagdrempeligheid van de spelotheek maakt het mogelijk om ism onderwijs en welzijn actief bij te dragen aan sociale cohesie in de stad.

foto4.jpg

Weetje: themahoekjes

De spelotheek heeft 6 themahoekjes met specifiek materiaal en informatie over het sociaal en culturele aanbod in de stad:

- Vertelhoek (info Bib)

- Knutselhoek (info  teken- kunstacademie)

- Poppenhuis- hoek

- Taal- en opvoedingsondersteuning - hoek  (info Taal- en opvoedings-ondersteunend gerelateerde instanties)

- Baby-hoek:  (babymat en ontwikkeling-stimulerend spelmateriaal)

- Wereld-wijd-hoek: (Begeleid spelmateriaal voor hulpverleners en leraren)

- Vervoershoek: fietsjes, traktoren, stepjes enz...

- Ontmoeting- en activiteitenruimte

Onze sponsors:

 

 

Spelotheek Kleine Klaas

Veemarkt 13
3290 Diest

Openingstijden

Elke woensdag: 14u - 18u (niet op een vijfde woensdag en feestdagen)

Elke dinsdag en donderdag: 9u-17u voor activiteiten ism onderwijs & welzijn

Contactpersoon